נביא בעירו: יצירתו המוקדמת של ראובן רובין: 1914 - 1923

מ-16 בנובמבר, 2006 עד 17 ביוני, 2007

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן: ראובן רובין

אוצר/ת: אמיתי מנדלסון

רבות ידוע על יצירתו הארצישראלית של ראובן רובין, ואילו יצירתו הטרום-ישראלית , משנת 1914 ועד 1923 עת היה אמן צעיר בשנות ה-20 לחייו, כמעט שלא נחקרה. התערוכה החדשה "נביא בעירו" במוזיאון ישראל מבקשת לשפוך אור על תקופה זו, הפחות מוכרת של ראובן, ומציגה לקהל בפעם הראשונה יצירות שרובן נעשו ברומניה מולדתו. היצירות עוסקות בעיקר בחוויות דתיות בעלות אופי אישי עמוק, בנושאים תנ"כיים, בדמותו של ישו וכן בציונות , ומציגות את ראובן הצעיר כאמן מורכב, מקורי ונועז.