משקוף מבית הכנסת בברעם

מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר, 1990

מקום: אולם ספרטוס