אליה קפיטולינה: מטבעות ירושלים הרומית

מ-1 בינואר עד 18 באפריל, 1990

מקום: אולם ספרטוס

רק שרידים מעטים וידיעות היטוריות מקוטעות יש בידינו על תולדות ירושלים הרומית, אליה קפיטולינה. לעומת זאת ניתן ללמוד רבות על העיר משפע המטבעות שנטבעו בה בין השנים 130-251