מחתות קטורת מתל דן

מ-31 בינואר עד 31 בדצמבר, 1990

מקום: אגף לארכאולוגיה ע"ש סמואל וסיידה ברונפמןעשויות ברזל, התקופה הישראלית השנייה, המאה הט - הח לפנה"ס