צבי טולקובסקי - תעודה: מחנה נועיימה

מ-1 בפברואר עד 4 בדצמבר, 1990

מקום: לא צוין מקום

אמן: צבי טולקובסקי

חומרים: ציור

תיעוד של מחנה הפליטים נועיימה שליד יריחו, עשר שנים לאחר שנעזב על ידי יושביו. הצילום ואיסוף החפצים נעשו בידי צבי טולקובסקי ותלמידיו בשנים 1976-77. תעודה אנושית המתמקדת במאמץ ליצור סביבת חיים נסבלת ואף אסתטית בחומרים הפשוטים והראשוניים ביותר