קרנברוק - חמישים שנות עיצוב

מ-20 בפברואר עד 30 באפריל, 1990

מקום: ביתן פלבסקי לעיצוב

התערוכה מתעדת את התפקיד הנכבד שמילאה אקדמיית קרנברוק לאמנות ואת השפעתה הנמשכת על העיצוב במאה העשרים