העדה הדרוזית

מ-1 במאי עד 15 באוגוסט, 1990

מקום: אולמות יוליוס והילדה מרצבכר לאמנות ישראלית

מוצג מיוחד כמחווה לעדה הדרוזית ולמנהיגם שייח' אמין טריף, חתן פרס ישראל תש"ן