חדשות בעתיקות 1989

מ-12 ביוני עד 31 בדצמבר, 1990

מקום: אגף לארכאולוגיה ע"ש סמואל וסיידה ברונפמן

ממצאים נבחרים מחפירות חדשות