אפק: בית המושל המצרי וצפונותיו

מ-25 ביוני עד 31 בדצמבר, 1990

מקום: ספרייה

אמן: עאסם אבו שקרה

חומרים: ציור

בית המושל המצרי מן המאה הי"ג לפנה"ס נתגלה בחפירות תל אפק, ליד ראש העין. כתובות יחידות במינן ובהן מכתב מן הנציב של העיר אוגרית, קטעי מילון שומרי-אכדי-כנעני וטביעה של חותם מלכותי כתי היו בין הממצאים הרבים ששרדו כשנהרס הבניין בשריפה