שאגאל - 101 רישומים

מ-2 באוגוסט עד 31 בדצמבר, 1990

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן: מרק שאגאל

חומרים: ציור

מאה ואחד רישומים לספריה של בלה שאגאל וכן ציורי גואש בנושאים תנ"כיים