חפצי בית ותכשיטים יהודיים

מ-1 בספטמבר, 1990 עד 31 בינואר, 1991

מקום: אגף ע"ש אירין ודוד סלה

רכישות חדשות שנוספו למחלקה לאתנוגרפיה יהודית בתקופה האחרונה