אמנות התיאור: מחווה ואימוץ

מ-1 בספטמבר, 1990 עד 31 בינואר, 1991

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע''ש נתן קמינגס

אמן: סזאן, גוגן, בונאר ומאטיס; דרן, פיקאסו, דובופה, לז'ה וקלה; רותקו וז'אק ליפשיץ

שישה אמנים עכשוויים מתייחסים בעבודותיהם לאמנות מן המאות ה-17, ה-18 וה-19.