מראות וחזיונות

מ-4 בספטמבר, 1990 עד 31 בינואר, 1991

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

חומרים: צילום

צילומים נבחרים מראשית ימי הצילום ועד ימינו, מאוסף מוזיאון ישראל