בגודל טבעי: דימויי מציאות באמנות העכשווית

מ-4 בספטמבר עד 19 בדצמבר, 1990

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

על נטייה בולטת באמנות שלהי שנות השמונים לאמץ מוצרי צריכה ותקשורת. השפעת יצירותיהם של אמנים כדושאן, בויס, וורהול ואחרים על העשייה האמנותית העכשווית. חפצים פונקציונליים מוצגים לצד חפצים אמנותיים כדי לעורר שאלות על אופן הצגתה של האמנות בימינו