ליליאן קלאפיש: רישומים בגיר "קאראן דאש"

מ-1 בדצמבר, 1990 עד 14 בינואר, 1991

מקום: לא צוין מקום

סדרת רישומי גיר שנעשו ביולי 1990 ונושאם הנוף שבסביבות שאטו דה שבשווייץ