אמנות ישראל

מ-1 בינואר עד 20 במאי, 1991

מקום: ביתן אילה זקס אברמוב לאמנות ישראל

תצוגה חדשה מאוספי המוזיאון הכוללת יצירות של אמנים ישראלים מתחילת המאה ועד ימינו