ורדה גצוב ראש 1990

מ-15 בינואר עד 18 בפברואר, 1991

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

סדרת עבודות במגוון וצבעי מים שהדימוי בהן הוא גולגולת של גלגלים - תוצאה של סגנון והפשטת דמות, והרצון להציג דברים בדרך צעצועית מישושית