מאמנות עממית לראליזם סוציאליסטי ברוסיה: שלמה יודובין (1892 - 1954) כמתאר חיי היהודים ברוסיה

מ-31 במרץ עד 23 ביולי, 1991

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן/אמנית: שלמה יודובין

העתקים נטורליסטיים של אמנות יהודית עממית שמקורם במשלחת האתנוגרפית היהודית בראשותו של אנסקי בשנים 1912 - 1914 לתחום המושב. תאורים רבי הבעה של חיי העיירה היודית, אמנות יהודית קישוטית ותאורי החיים בקולחוז היהודי ברוסיה הסובייטים בסגנון הראשליזם החברתי