קופות צדקה עכשוויות

מ-1 באפריל עד 30 באפריל, 1991

מקום: האגף ליודאיקה ואתנוגרפיה יהודית

אמן/אמנית: דהן-ברונשטין, מלכה כוכבי, זליג סגל, קרן פריקר ועמית שור

מעוצבות על ידי האמנים העכשווים: דהן-ברונשטין, מלכה כוכבי, זליג סגל, קרן פריקר ועמית שור