חפש בתערוכות

שיחי גלריה, הרצאות ואירועים

יולי

שיח גלריה
פעילויות למשפחה
סיורים מודרכים

אוגוסט

שיח גלריה
פעילויות למשפחה
סיורים מודרכים

ספטמבר

שיח גלריה

אילן פיבקו: מצב קיים - מצבים אפשריים

מ-23 באפריל עד 20 ביוני, 1991

מקום: ביתן פלבסקי לעיצוב

אמן: אילן פיבקו

חומרים: רישומים, צילומים והדבקים

רישומים, צילומים והדבקים המתארים את ההשערות התכנוניות שקדמו לשחזור הבית ברחוב הצדף 23, יפו, ומצבים אפשריים שלו בעתיקד.