נחום גוטמן: ויהי היום

מ-30 ביולי עד 9 בנובמבר, 1991

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן: נחום גוטמן

חומרים: איור

שבעים איורים מקוריים ל'דברי האגדה של ביאליק' שנעשו במשך שנות העשרים