מני סלמה: עבודות הכרחיות

מ-30 ביולי עד 26 באוגוסט, 1991

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן: מני סלמה

מעבודותיו של אמן ירושלמי הרושם עלכריכות ספםרים ואבנים