יעקב רוזנר, 1903 - 1950

מ-1 באוגוסט עד 18 בנובמבר, 1991

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן: יעקב רוזנר

חומרים: צילום

חלוץ צלמי ישראל, תיעד את ההתיישבות והפעילות הציונית בארץ בעיקר בשנים שלפני קום המדינה