ימימה ארגז: רישומי פחם של תחנת כוח

מ-27 באוגוסט עד 30 בספטמבר, 1991

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן: ימימה ארגז

חומרים: רישום

רישומים שנעשו בתחנת הוח רידינג בתל אביב במהלך השנים 1989 - 1988