עיבוד מזון ראשוני

מ-1 בספטמבר, 1991 עד 31 במרץ, 1992

מקום: אגף ע"ש אירין ודוד סלה

כלי שחיקה, כתישה וחיתוך ממטבחי התקופות הפרהיסטוריות וממטבחן המסורתי של עדות שונות מראשית המאה הנוכחית ואילך.