מאטיס הולך לבאלט: ,שירת הזמיר,

מ-1 בנובמבר עד 14 בדצמבר, 1991

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

מיצב מולטימדיה המתמקד בארבע תלבושות שעיצב ועיטר בציורי יד אנרי מאטיס עבור מופע הבאלט 'שירת הזמיר', שהפיק סרגי דיאגילב בשנת 1920. התצוגה כוללת מוסיקה, הדפסים וחומר תיעודי.