אברהם גמז - 60 שנות עיצוב

מ-10 בדצמבר, 1991 עד 25 במאי, 1992

מקום: ביתן פלבסקי לעיצוב

אמן: אברהם גמז

תערוכה רטרוספקטיבית של אחד מעמודי התווך של העיצוב הגרפי בבריטניה. התערוכה מציגה 60 שנות יצירה וכוללת את עבודתו של גמז למען ישראל ולמען הקהילה היהודית באנגליה