אהבת יוסף וזוליח'ה: סיפורי התנ"ך בציור המוסלמי

מ-26 בדצמבר, 1991 עד 30 ביוני, 1992

מקום: ביתן וייסבורד לתערוכות

חומרים: ציור

כשבעים ציור מוסלמיים מן המאות הט"ו - י"ט מהודו, טורקיה ובעיקר מאיראן, המתארים את סיפורי התנ"ך כפי שהם מוכרים בתרבות המוסלמית