יהדות אלזאס: קהילה כפרית בין מסורת לאמסיפציה

מ-21 בינואר עד 29 ביוני, 1992

מקום: אגף ע"ש אירין ודוד סלה

יהדות אלזאס, אחת הקהילות האשכנזיות העתיקות באירופה, הייתה הראשונה שקיבלתה שיוויון זכויות אזרח, בשנת 1791. הקהילה מתאפיינת בכניסה לתוך החברה הצרפתית לצד שמירה על מסורות כפריות ישנות. רבים מבני הקהילה גרים עתה בישראל