בשלושה ממדים - מאוספי המוזיאון

מ-1 בפברואר עד 9 במרץ, 1992

מקום: לא צוין מקום

תצוגה המשלבת יצירות וחפצים מתחומים מוזיאליים שונים, שהמשותף ביניהם הוא חזותם הפיסולית. כוונת התצוגה למקד את תשומת הלב לקווי הדמיון ולדו שיח הנוצר בין חפצים אשר נוצרו בתקופות שונות ולמטרות שונות