הממונה על המקדשים כתובת יוונית שפוענחה לאחרונה ובה איגרות מלכותיות מן המאה השנייה לפני הספירה

מ-19 באפריל עד 24 ביוני, 2007

מקום: בביתן הכניסה

אוצר/ת: דוד מבורך

חלקו העליון של עמוד אבן שניצב במקדש בארץ ישראל, ועליו חקוקה ביוונית התכתבות רשמית בין המלך סלווקוס הרביעי (187 – 175 לפני הספירה) לפקידיו הבכירים, יוצג לראשונה לציבור ביום שני, 30 באפריל 2007 במוזיאון ישראל. לוח האבן הוא השאלה ארוכת-טווח למוזיאון ישראל מאת מיכאל ויהודית שטיינהרדט מניו-יורק. הכתובת פוענחה ופורשה על ידי הפרופסורים חנה מ' כותן-פלטיאל מן האוניברסיטה העברית בירושלים ומיכאל וורלה מן המכון הארכיאולוגי במינכן, והתפרסמה זה עתה בכתב עת מדעי בגרמניה. האבן נבדקה באופן מדעי על ידי פרופ' יובל גורן מאוניברסיטת תל-אביב ומאמרו מתפרסם אף הוא בכתב העת. בכתובת, מודיע המלך למשנה שלו, הליודורוס, "הממונה על העניינים", על החלטתו למנות אחראי על המקדשים במחוז "קוילה-סוריה ופויניקיה". מחוז זה כלל בתוכו את ארץ ישראל, שנשלטה באותם ימים על-ידי המלכים היוונים-סלווקים, יורשי אלכסנדר הגדול. הליודורוס מסר בתורו את דבר ההחלטה אל הפקידים שתחתיו בהיררכיה השלטונית. בכתובת, מן החשובות שהתגלו בארץ, שלושה מכתבים - סדר המכתבים מלמעלה למטה הוא מן המאוחר אל המוקדם. מכתבו של המלך, שממנו נותר רק הפתיח, הוא התחתון והמוקדם, ואלה שמעליו נכתבו לאחריו בהפרש של ימים ספורים זה מזה בחודש אוגוסט, שנת 178 לפני הספירה.