תכשיטי כסף וזהב - כתף הינום, ירושלים, המאות הז-הו לפנה"ס

מ-1 באפריל עד 30 בספטמבר, 1992

מקום: לא צוין מקום

התכשיטים נמצאו במערת קברים משלהי ימי הבית הראשון. הם משקפים את האופנות שהילכו בירושלים והם עדות לעושרה של העיר בתקופת המלוכה