איש היה בארץ עוץ: איורי ויליאם בלייק לספר איוב

מ-7 באפריל עד 29 ביוני, 1992

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

חומרים: תחריטים

סדרת התחריטים הנחשבת לשיא יצירתו של האמן האנגלי בן המאה הי"ט וכן צבעי המים והמתווים שנעשו במרוצת תהליך יצירתם