ספרים מספרד

מ-14 באפריל עד 20 באוקטובר, 1992

מקום: אולם ספרטוס

במרץ 1492 נחתם בספרד צו גרוש היהודים, שסתם את הגולל על תרבות יהודית פורחת בת מאות שנים. בתערוכה כשמונים כתבי יד ודברי דפוס מוקדמים מספרד שלפני הגירוש. התערוכה והקטלוג בשיתוף עם בית הספרים הלאומי האוניברסיטאי ומרכז ההסברה