אורנה מילוא: רישומים על מות אמי

מ-17 באפריל עד 4 במאי, 1992

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן: אורנה מילוא

חומרים: ציור

סדרת עבודות על נייר משנת 1981