התחברות: צלמים ישראלים מגיבים

מ-9 בינואר עד 24 ביוני, 2007

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אוצר/ת: ניסן פרז

חומרים: צילום ווידיאו

תערוכה קבוצתית של אמנים ישראלים היוצרים בצילום ובווידיאו, וביצירתם מגיבים ומביעים דעה על המתרחש בארץ בעת האחרונה בזירה הפוליטית, הביטחונית והחברתית אומנויות העדשה, וידאו וצילום, נעשו באחרונה למדיום יצירתי אולטימטיווי, וגם הממשי מכולם, זה שמנטר את הדופק של אומות ושל חברות ומדווח בזמן אמת על פעימותיו. התיעוד והביטויים החזותיים שאומנויות אלה מייצרות משקפים תמונה עדכנית ורבת-פנים של קצב השינויים במדינות ובתרבויות. המציאות של ישראל היום מצמיחה סביבה רווית מתח ועם זה מעוררת, כזו שבה הישרדות היא האתגר המרכזי, ואמנות עשויה להיראות בה מיותרת וחסרת תועלת. מהאינתיפאדה, דרך הקונפליקט סביב בניית גדר ההפרדה, למלחמת לבנון השנייה ולסוגיות חברתיות ובהן העוני הפושה, השנים האחרונות, ובייחוד 2006, היו טראומטיות ביותר