יצחק דנציגר: רישומים מאוסף המוזיאון

מ-7 ביולי עד 3 באוגוסט, 1992

מקום: לא צוין מקום

אמן: יצחק דנציגר

תערוכה המציינת מלאת 15 שנה למותו הטראגי של האמן בתאונת דרכים