דרך אניה בלב ים

מ-16 ביולי עד 19 באוקטובר, 1992

מקום: ביתן וייסבורד לתערוכות

כארבעים חפצים שנמשו ממצולות הים בחפירות ארכאולוגיות בחמש השנים האחרונות