ליאון אנטואן לוסיין קוטורייה: רישומים ממשפט דרייפוס

מ-1 בספטמבר עד 30 באוקטובר, 1992

מקום: לא צוין מקום

אמן: ליאון אנטואן לוסיין קוטורייה

חומרים: רישום

סדרת רישומים שנעשתה בשנת 1899 בעת משפט דרייפוס. הסדרהמוצגת בהקשר למוצג המיוחד של המחלקה לאמנות מודרנית