צלמיות אבן "דמויות כינור" בנות כ-6000 שנה.

מ-15 בנובמבר, 1992 עד 31 במאי, 1993

מקום: לא צוין מקום

במקדש הכלכוליתי בגילת שבנגב נתגלה המכלול הגדול ביותר של צלמיות נשים-אלות שדמותן מעוצבת ללא פרטים בהפשטה גמורה