חפש בתערוכות

שיחי גלריה, הרצאות ואירועים

יולי

אוגוסט

אוגוסט

פעילויות למשפחה

אוגוסט

סיורים מודרכים

בניין בית המשפט העליון: מתכון למימוש

מ-17 בנובמבר, 1992 עד 13 באפריל, 1993

מקום: ביתן וייסבורד לתערוכות

אמן/אמנית: עדה כרמי-מלמד ורם כרמי

פרטי הבניין, דגמים, רישומים, תכניות ותצלומים שנעשו מאז זכייתם של עדה כרמי-מלמד ורם כרמי בתחרות הבינלאומית ועד לגמר עבודות הבנייה. כן מוצגים בתערוכה מתווים ראשוניים, תכניות ודגמים (מאז 1949) של תכנון קרית הממשלה.