ארון קודש בפסיפס ובתבליט, מבית הכנסת השומרוני בחירבת סמרה. מאה ד לספירה

מ-17 בנובמבר, 1992 עד 30 ביוני, 1993

מקום: לא צוין מקום

זוהי תמונת ארון הקודש היפה ביותר שנתגלתה עד עתה. לצדה יוצג תבליט אבן המתאר חזית ארון קודש