לצייר את הנראה

מ-15 בדצמבר, 1992 עד 28 בפברואר, 1993

מקום: ביתן אילה זקס אברמוב לאמנות ישראל

חומרים: ציור

מבחר יצירות של אמנים ישראלים העוסקים בציור המבוסס על ייצוג המציאות הנראית לעין. אחדים מהם מבקשים לתרגם את המראה לשפת הציור ואחרים מבקשים לבטא את הבעייתיות והקושי שבתיאור כזה