הרולד רובין: רישומי מגע, 1992

מ-5 בינואר עד 1 בפברואר, 1993

מקום: לא צוין מקום

אמן: הרולד רובין

חומרים: רישום

סדרת רישומים שנעשו במיוחד לתערוכה זו ומתעדים התנסות פיזית ותרגיל ברגישות, שכן נעשו בעיניים עצומות ותוך כדי מגע בגוף המתואר