לידיה זבצקי: בעיקר כדים

מ-30 במרץ עד 30 ביוני, 1993

מקום: ביתן פלבסקי לעיצוב

אמן: לידיה זבצקי

יצירה אישית בחמר של האמנית הירושלמית