זיכרון הזמן: צילום במקסיקו

מ-8 ביוני עד 9 באוקטובר, 1993

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

חומרים: צילום

במשך מאה וחמישים שנותיה, נשארה אמנות הצילום נאמנה לתרבות העשירה והסבוכה של מקסיקו, שהושפעה בו-זמנית מהמורשת המעודנת של התרבויות המקומיות העתיקות ומתרבות אירופה הנוצרית של הכובש הספרדי. בתערוכה זו נחשף הציבור הישראלי לראשונה באמצעות הצילום לרזי התרבות המקסיקנית.