חרב הסמוראי

מ-13 ביולי עד 31 באוקטובר, 1993

מקום: אולם ע"ש סלמה פיקיוט

האסתטיקה של החרב היפנית ואביזריה, ומעמדה המיוחד בקרב הלוחמים הסמוראים