פיקאסו 103: רישומים מאוסף מארינה פיקאסו

מ-9 בספטמבר עד 22 בנובמבר, 1993

מקום: ביתן אילה זקס אברמוב לאמנות ישראל

אמן: פיקאסו

חומרים: רישום

רישומים בטכניקות מגוונות מכל תקופות יצירתו של פיקאסו מאוסף נכדתו, מרינה פיקאסו.