כלי רפואה ומנחות רופואה מזמנים עברו

מ-11 בספטמבר עד 31 בדצמבר, 1993

מקום: לא צוין מקום

לכבוד הכנס הבינלאומי ה-12 לנפרולוגיה