שרביטים, כני קטורת ותכשיטים

מ-31 באוקטובר, 1993 עד 28 בפברואר, 1994

מקום: גלריות כנעניות

מנחות קבורה, בני 3300 מתל נאמי, חפצים נדירים ויפים עשויים ברונזה, כסף, זהב, פייאנס ואבנים טובות נתגלו לאחרונה בבית הקברות שבתל נאמי, דרומית לחיפה, וזמנם התקופה הכנענית המאוחרת, המאה הי"ג לפנה"ס. מבחר מפואר זה של חפצים וכלי חרס מיובאים מעיד על האופי הבין לאומי של האתר